Over RAB / BKO

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw’s zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.


De missie

RAB/BKO wil bijdragen aan visieontwikkeling over cultuur in Brussel, het delen van ideeën en opinies mogelijk maken en wil de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid stimuleren, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad. De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een ‘laboratorium’-functie en streven naar een grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector.


Doelstellingen en acties

RAB/BKO maakt ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de medewerkers van de ledenorganisaties. Er vinden thematische overlegvergaderingen plaats die vertrekken vanuit de noden en vragen van de leden, en die de uitwisseling stimuleren. Daarnaast wordt ingezet op de dialoog met andere sectoren en met het beleid.

RAB/BKO verleent advies en informatie aan de ledenorganisaties over cultuur en/in Brussel. Dit gebeurt zowel via de website en nieuwsbrieven als op studiedagen, presentaties, workshops, vormingen voor alle functieprofielen van de lidorganisaties, ea. Dankzij een jarenlang opgebouwde expertise en een stevig gedeeld draagvlak, is RAB/BKO een belangrijke gesprekspartner voor het Brusselse middenveld en het beleid, en kunnen ze optreden als expert, adviseur of vertegenwoordiger van hun leden.

Ten slotte identificeert en ondersteunt RAB/BKO gezamenlijke standpunten en projecten die inspelen op vragen en noden van de culturele sector en die hun zichtbaarheid ten goede komen. RAB/BKO zetelt in verschillende raden van bestuur en neemt deel aan heel wat overlegvergaderingen waar ze de mening van de Brusselse culturele sector vertolkt.


De waarden

De grootstedelijke context, de superdiverse bevolking en het complexe bestuur maken van Brussel een ingewikkelde maar unieke stad. De uitdagingen zijn groot en een gezamenlijke aanpak dringt zich meer en meer op.

De leden van RAB/BKO zijn zich bewust van deze uitdagingen en erkennen de noodzaak tot dialoog en samenwerking.

De (culturele, sociale, economische,…) diversiteit – zo kenmerkend voor Brussel – is een rijkdom van de stad en voor kunstenaars maar ook steeds meer een evenwichtsoefening. Dat is de reden waarom de werking van RAB/BKO gebaseerd is op openheid. Het is enkel vanuit een oprechte interesse voor de ander dat het mogelijk is om een samenleving op te bouwen en samen te werken. RAB/BKO gelooft in het transversaal denken, in het samenbrengen van kennis en expertise over taal-, gemeenschaps- en sectorgrenzen heen en een duurzaam denken gericht op de toekomst.