Cahier-Interact # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel.

Centraal in dit Cahier staat de samenwerking tussen de kunstensector en het socioculturele veld in Brussel. Vaak gaan culturele organisaties op zoek naar partners of sleutelfiguren, die het cultuurhuis helpen in hun zoektocht naar een nieuw of een ander publiek. En dan komen ze al snel bij de socioculturele verenigingen terecht. Wat zijn de sterktes van dergelijke samenwerkingen? Dragen die bij tot meer diversiteit en participatie? En wat is nodig om tot échte participatie te komen?
Aan de hand van interviews en praktijkvoorbeelden probeert dit Cahier inzicht te geven in de verschillende manieren van aanpak en hun voor- en nadelen: Zinneke, het festival ArtsΑ, het lokaal cultuurbeleid in Vorst, de samenwerking tussen GC EVerna en CC L'entrela' in Evere, Zinnema,Article 27 - het komt allemaal in bod in dit Cahier.
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 8 FR >>>
Cahier Interact 8 NL >>>