Leden

Op 07 februari 2024 telt RAB/BKO 164 leden

1

105 BESME

105 BESME

105 BESME is a non-profit, curator-run space in Brussels. 

Showcasing international and local artists, it was initiated by independent curator Tania Nasielski (Plasticiens en mouvement at Dakar Biennale & De Markten Brussels, Tales of the city at Artefiera Bologna, Hexen 2039 at British Museum, Science Museum, Chelsea Space & Warburg Institute London, ...) who regularly turns her flat into an exhibition space. 

105 BESME allows a mixed audience to (re)discover emerging and confirmed artists who are invited to present a whole new body of work.

Website

140 (Le)

140 (Le)

Le 140 est une salle atypique dont la mission historique est d’offrir à Bruxelles une vitrine internationale en matière de théâtre, danse, humour, concerts et cirque.

L’accent est mis sur la nouveauté avec une attention particulière pour l’interdisciplinarité, une singularité propre au 140. L’identité de cette institution mythique est liée à la spécificité de sa programmation, sa grande curiosité, son goût pour le questionnement et la recherche du plaisir partagé.

Le 140 dresse des ponts entre des domaines diverses et variés. Le 140, c’est la découverte de spectacles que l’on ne verrait nulle part ailleurs.

Website

A

A Two Dogs Company

A Two Dogs Company

De artistieke praktijk van Kris Verdonck heeft zich de jongste jaren op vruchtbare wijze ontwikkeld en uitgebreid, zowel op theaterpodia als in musea in binnen- en in buitenland. In zijn artistieke praktijk doet Kris Verdonck een beroep op zowel wetenschappers als technici, ingenieurs en - uiteraard - performers.

 Deze samenwerkingsverbanden zijn niet fulltime maar hebben wel een ‘doorlopend’ karakter: de artistieke, intellectuele of praktische dialoog en onderzoek worden ononderbroken uitgediept en verdergezet. 

Om dit netwerk optimaal te laten functioneren heeft Kris Verdonck een kleine artistiek-coördinerende kern rond zich gebouwd. Theater maak je nooit alleen, vandaar de naam die refereert aan het gedicht van Friedrich Torberg: A Two Dogs Company.

Website

ABC (ART BASICS for CHILDREN)

ABC (ART BASICS for CHILDREN)

ART BASICS for CHILDREN situeert zich op de grens van kunst en educatie: het is een labo voor esthetische ervaringen, creativiteitsontwikkeling en artistieke sensibilisering. 

De permanente werking met activiteiten voor schoolklassen, families, leerkrachten in opleiding, medewerkers van musea/bibliotheken,… vindt onderdak in het ABC-huis, in Schaarbeek. Daarnaast organiseert ABC op verplaatsing projecten zoals kamishibai-vertellingen, thematische studio’s en het inrichten van creatieve leeromgevingen in bibliotheken, scholen en kinderdagverblijven.

ABC staat ook open voor consulting, inspiratiegesprekken of occasionele samenwerkingsverbanden.

Website

Africalia

Africalia

Sinds 2001 werkt Africalia samen met Afrikaanse kunstenaars en culturele organisaties die actief zijn op talrijke hedendaagse artistieke domeinen: audiovisuele kunsten, podiumkunsten, literatuur en beeldende kunsten. 

Haar missie is makers ondersteunen, met hen samenwerken, structureren en netwerken opzetten om cultuur en creativiteit mee in het centrum te plaatsen van de economische vernieuwing en sociale transformatie in Afrika. Daarnaast mobiliseert Africalia de Belgische culturele sector en vestigt de aandacht van haar publiek op Afrikaanse creativiteit.

Website

AMA brussels

AMA brussels

Website

Ancienne Belgique

Ancienne Belgique

Website

Anima - Folioscope vzw

Anima - Folioscope vzw

Website

Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom Brussels

Architecture Workroom is een think-and-do tank voor innovatie binnen de architectuur, stedenbouw en andere aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines. Door ontwerpers in allianties te betrekken bij het planningsproces, bouwt Architecture Workroom aan een context voor vernieuwing binnen de ontwerppraktijk. Tegelijk promoot ze hiermee de rol en betekenis van ruimtelijk ontwerp in het formuleren van noodzakelijke, innovatieve antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van een stedelijke wereld. De wereld verstedelijkt in een razendsnel tempo. 

Steeds meer mensen zien hun weg naar de stad. Als gevolg van het samenkomen van deze verschillende mensen en culturen verandert de stad in een dynamisch kluwen van kansen en problemen. De demografische, ecologische en economische uitdagingen van vandaag komen in steden samen, en worden er tastbaar en concreet. Zo ook in het reeds sterk verstedelijkte Europa. Het maken, plannen en ontwerpen van de fysieke leefomgeving voor onze verstedelijkte samenleving is daarom één van de meest doortastende en politieke hefbomen om de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken.

Website

argos

argos

a̷r̷g̷o̷s̷ werd opgericht in 1989 in Brussel en is een instituut, en bron, voor de studie, productie en vooruitgang van kritische audiovisuele kunsten, evenals de distributie, het behoud en de restauratie ervan. 

soɓɹɐ beschouwt het audiovisuele als een belangrijk middel om op meer open en geïntegreerde manieren de wereld te bekijken en te begrijpen. We ondersteunen een veelheid aan stemmen in desamenleving en gaan in dialoog met een breed scala aan institutionele en niet-institutionele partners, zowel in Brussel als daarbuiten. Zo willen we een steeds ruimer en meer divers publiek bij onze activiteiten betrekken.

ⓐⓡⓖⓞⓢ maakt tentoonstellingen en programma's, distribueert audiovisuele werken en bouwt, beheert en ontsluit een prominente collectie van kunstenaarfilms en -video's. We hebben ook een unieke mediatheek die zowel voor professionals als het algemene publiek toegankelijk is. Daarnaast ontwikkelen we originele onderzoeksprojecten met betrekking tot vooraanstaande hiaten in de kunstgeschiedenis en de relatie ervan tot cultuur en maatschappij.

Website

ART2WORK

ART2WORK

Er is plaats voor iedereen op de arbeidsmarkt. Daarom zoekt ART2WORK nieuwe mogelijkheden om jonge Brusselaars (18-30) aan de slag te krijgen.

ART2WORK is een laboratorium voor onderzoek en sociale innovatie. We zijn experten in het begeleiden van jonge mensen in hun persoonlijke ontwikkeling op weg naar een professionele toekomst. We vormen mensen zodat ze zelf hun eigen toekomst kunnen schrijven met de eigen verbeelding en troeven, met een open blik en positieve attitudes, een herwonnen zelfvertrouwen, kennis van nieuwe codes, … en duidelijke keuzes.

Bref, … de “art to work”, want werken is een kunst en iedereen kan een kunstenaar zijn: ondernemend, oprecht nieuwsgierig, sceptisch, met een gezichtspunt, dapper, ...

Website

Article 27 Bruxelles

Article 27 Bruxelles

Article 27 est une asbl née à Bruxelles en 1999. Par ses actions, elle vise à sensibiliser et faciliter l’accès à la participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. D’abord projet pilote encouragé par la région bruxelloise, Article 27 s’est développée dès 2000 en Wallonie. 

A Bruxelles, environ 300.000 personnes vivent sur ou sous le seuil de pauvreté. De fait, une partie d’entre elles doit faire face quotidiennement à des obstacles économiques, sociaux, symboliques pour assurer sa survie. JPEG - 85.6 ko Quand il s’agit d’aborder le droit à la culture, ces conditions de vies difficiles sont amplifiées par les problèmes liées aux couts et codes d’accès aux œuvres ainsi qu’à la reconnaissance des productions culturelles (par exemple si elles sont créées par des amateurs ou des professionnels...).

Website

Arts&Publics

Arts&Publics

Website

Atelier Graphoui

Atelier Graphoui

Atelier Graphoui is zowel een collectief van cineasten als een audiovisueel productie-atelier en een creatief centrum. We zijn een echt klank-en-beeld laboratorium, sinds 1979 actief op het vlak van productie en vorming. Atelier Graphoui is erkend door de Franse Gemeenschap van België. 

Animatiefilm, documentaire film, experimentele film, audiocreatie,… Bij Atelier Graphoui ondersteunen we audiovisuele creaties waar de grenzen tussen inhoud, vorm en genres in vraag worden gesteld en waar op een atypische en/of innoverende wijze met taal geëxploreerd en gespeeld wordt. 

Als productie-atelier is het onze rol om nieuwe projecten te verwelkomen en ze doorheen de verschillende productie-etappes te begeleiden, waarbij we steeds het creatieve aspect van de creatie stimuleren. We steunen zowel prille oeuvres als projecten die door hun experimentele aard niet zo gemakkelijk toegang hebben tot de traditionele financieringsmechanismen. (Cf. Zie de informatie fiche voor meer details over de soorten steun die we bieden.

Website

Auguste Orts

Auguste Orts

Auguste Orts is een productie en distributie platform voor de realisatie en verspreiding van kunstenaarsfilms. Auguste Orts opereert op het kruispunt van de kunstenwereld en filmindustrie en neemt hier een unieke positie in: de organisatie is kleinschalig, flexibel en 'artist-run'. 

Zij houdt eraan de innovatieve en resoluut eigentijdse praktijk van de 'artist film' uit te dragen via verdere uitbouw van diverse publieken en continue ontplooiing van kritisch vertoog omtrent de specifieke creatieve processen en hun productionele context. 

Auguste Orts is Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Anouk De Clercq, Manon de Boer en Fairuz Ghammam.

Website

B

Bah voyons !

Bah voyons !

Website

Balsamine (Théâtre de la]

Balsamine (Théâtre de la]

Website

Beursschouwburg

Beursschouwburg

Beursschouwburg is een multidisciplinair kunstencentrum, gelegen in hartje Brussel. Je kan er terecht voor performance, film, muziek, expo, debat, lezingen, feest en een drankje in beurscafé. Beursschouwburg biedt opkomende en vernieuwende artiesten een platform. Je vindt er vaak de grote namen van morgen terug.

Jong talent, kruisbestuivingen en plaats voor experiment staan centraal in de uiteenlopende programmeringen van zowel podiumkunsten, als film, muziek en beeldende kunst. Beursschouwburg kiest niet voor een eenduidige, maar voor een polymorfe identiteit.

Website

BLOOM

BLOOM

BLOOM est un bureau d’accompagnement de créations artistiques, spécialisé dans le domaine des arts de la scène, et basé à Bruxelles.

BLOOM propose aux artistes et aux compagnies de mettre outils et compétences à leur service, pour l’ensemble des tâches administratives, la direction de production, la diffusion, la promotion et la communication. Elle accompagne les créateurs dans la réflexion sur leurs projets, et leurs perspectives de développement : production de spectacle, résidences, actions culturelles, ainsi que les développements de partenariats.

L’accompagnement que nous proposons peut prendre diverses formes : « global », prenant en charge tout le processus de structuration de projets, de la phase de préproduction à celle de la diffusion ; « personnalisé », en se concentrant surtout sur l’aspect promotion et diffusion de compagnies déjà suffisamment outillées pour gérer leurs productions ; et « conseils », en aidant des artistes qui ont besoin d’un accompagnement plus ponctuel pour la structuration de leur projet, ou l’élaboration de leur stratégie.

Website

BNA-BBOT

BNA-BBOT

Bruxelles Nous Appartient-Brussel Behoort Ons Toe (BNA-BBOT) creëert een geschiedenis en een geheugen van de stad door geluiden te verzamelen, te archiveren en te gebruiken. Getuigenissen, flarden van gesprekken, monologen, liedjes, soundscapes of ruwe geluiden. Zo'n 25.000 geluidsopnames vormen samen een openbare, meerstemmige en meertalige geschiedenis van Brussel. We leggen ze vast, met als doel de stemmen en geluiden die voorbijkomen niet alleen te bewaren, maar ze ook te gebruiken in de creatie van meerdere vormen om ze zo in verschillende contexten en formules te ontsluiten: radiodocumentaires, hoorspelen, installaties in de openbare ruimte, tentoonstellingen, publicaties, radioprogramma's, audiowandelingen, podcasts, enz.

Een databank en een geluidskaart inventariseren en verspreiden het geluidsarchief op een complementaire manier. Ze zijn participatief, vrij toegankelijk en worden wekelijks bijgewerkt. Ze vertellen het verhaal van de stad zoals ze soms is, misschien was of zou kunnen zijn. Een praktijk die zowel experimenteel als ervaren is, zowel organisch als georganiseerd. Die zowel gezichtspunten op de geschiedenis als verhalende mogelijkheden vermenigvuldigt, perspectieven opent op de stad van vandaag en morgen met het oog op inclusiviteit en empowerment.

BNA-BBOT werkt samen met een scala aan lokale, regionale en internationale partners, met een breed publiek en met kunstenaars en audiovisuele collectieven.

Website

Bozar - Paleis voor Schone Kunsten

Bozar - Paleis voor Schone Kunsten

Creatie, kwaliteit en een rijk artistiek aanbod: daar staat het Paleis voor Schone Kunsten van in het prille begin borg voor. Maar kunst staat niet op zich, zweeft niet in het ijle. Om kunst in te bedden in de ‘cultuur’ van een samenleving – zeker in een bont gekleurde wereldstad als Brussel – moet het contact met het publiek haast organisch kunnen groeien. Het is als bij vrienden en geliefden: kunst en publiek vinden elkaar, geraken in gesprek, en laten een onuitwisbare stempel na.

Niet alleen het artistieke aanbod draagt onze dagelijkse zorg weg, we hebben oog voor het hele plaatje, de ‘totaalervaring’. Met vrienden, in familieverband, in je eentje of met geliefden, in bende, met de klas of senioren, of u nu weg bent van videokunst of stijkkwartetten: we nodigen u uit om de sfeer in het Paleis voor Schone Kunsten te komen opsnuiven. Laat u bekoren door de bevreemdende schoonheid van het imposante en tegelijk intieme gebouw. Geniet dag in dag uit van ons uitgekiend programma. Kom en ervaar aan den lijve hoe ‘totaalervaringen’ in de kunst het langst bijblijven. Ze laten zich niet zomaar reproduceren maar groeien telkens weer uit tot unieke belevenissen...
Op naar het Paleis voor Schone Kunsten. We verwachten u.

Website

Brigittines (Les)

Brigittines (Les)

Een plaats van ontmoeting en gastvrijheid waar je nieuwe podiumkunstvormen ontdekt, waar je wordt ondergedompeld in intense en originele werelden en op sleeptouw wordt genomen door de kunstenaars die het heden onder handen nemen om de realiteit opnieuw glans te geven.

Een seizoen gevuld met creaties, residenties en laboratoria, een jaarlijks Internationaal Festival, buurtprojecten in samenwerking met de Marollen en internationale uitwisselingen.

Een programmatie vooral gericht op choreografisch werk dat, in de vreemde en erg open smeltkroes die Brussel is, symbool staat voor een vrije en stimulerende inspiratie.

Website

BRONKS

BRONKS

BRONKS is een theater voor jong publiek in Brussel. Het gebouw is een kruispunt van leeftijden, talen, smaken, persoonlijkheden, kunstvormen. Achter de glazen gevel ontstaan er eigen producties, ontwikkelen zich projecten, worden gastvoorstellingen getoond, samenwerkingen aangegaan, scholen verwelkomd en banden gesmeed met zowel gelijkgezinden als andersdenkenden. 

BRONKS is een presentatieplek waar zowel plaats is voor eigen werk, als voor dat van anderen; jongeren die hun artistieke weg zoeken, organisaties met een complementaire werking, boeiende initiatieven zonder eigen podium, artiesten zonder eigen plek, … Het vindt allemaal (een) plaats in BRONKS.

Website

Brosella

Brosella

Brosella is als een van de oudste muziekfestivals van Brussel niet alleen een presentatieplek, maar tevens een producent, katalysator, facilitator, broedkast en laboratorium . 

Brosella staat voor een gevarieerd en kwalitatief muziekaanbod van urban etno, jazz, neoklassiek en de vele muziekstijlen daartussenin. Deze combinatie maakt het uniek in zijn soort. Het presenteert en produceert muziekprojecten van zowel gevestigde namen als van jong toptalent van eigen bodem en daarbuiten. Met als kernbegrippen ‘inclusief’, ‘open’, ‘participatief’, ‘divers’, ‘onderscheidend’, ‘immersief‘, ‘toegankelijk’ en ‘samenwerkend’. Brosella kijkt met een open en nieuwsgierige blik naar Brussel, België en de rest van de wereld. Het is sterk vernetwerkt met de belangrijkste complementaire culturele organisaties in Brussel en België, maar ook met vele Brusselse socio-culturele organisaties die er mee voor zorgen dat jaarlijks een uiterst breed publiek van muziekkenners en -liefhebbers de weg naar Brosella vindt.  

Last but not least koestert Brosella zijn meer dan 150 vrijwilligers, die ieder jaar opnieuw het beste van zichzelf geven om van elke editie een succes te maken

Website

Brussels Jazz Orchestra

Brussels Jazz Orchestra

Brussels Jazz Orchestra, kortweg BJO, brengt jazz met een dynamische, orkestrale sound, geworteld in de jazztraditie. Het enige professionele groot jazzorkest van België heeft een reputatie die reikt van Singapore tot New York en is een graag geziene gast op festivals en podia over de hele wereld. De opnames van het ensemble, 22 cd’s tot dusver, worden internationaal gewaardeerd en met prijzen beloond. 

In februari 2012 deelde het orkest in de Oscar-triomf van de stille film The Artist, als mede-uitvoerder van de filmmuziek. De cd Wild Beauty met Joe Lovano scoorde twee Grammy Award nominaties (2014). Het album BREL met David Linx won in 2017 een Edison Jazz/World Award. Brussels Jazz Orchestra werd opgericht in 1993. Het orkest staat onder de artistieke leiding van Frank Vaganée.

Website

Brussels Philharmonic | Vlaams Radiokoor

Brussels Philharmonic | Vlaams Radiokoor

Brussels Philharmonic vzw groepeert een symfonisch orkest (Brussels Philharmonic) en een kamerkoor (Vlaams Radiokoor). Een kleine maar gedreven ploeg van stafmedewerkers steekt elke dag de handen uit de mouwen om vanuit het Flagey-gebouw in Brussel zo’n 70 producties per jaar te realiseren in binnen- en buitenland.

Website

Bruxelles Babel

Bruxelles Babel

Notre volonté est de professionnaliser le festival et de mettre les jeunes dans des conditions les plus réelles possibles. Ainsi, au fil du temps, les animateurs des ateliers ont été remplacés par des artistes professionnels tandis que la création du spectacle scénique et la technique ont été confiées à une équipe artistique prenant en charge la dramaturgie, la mise en scène, la scénographie et la régie son et lumière. Ce qui au départ pouvait s’apparenter à un « simple » spectacle de fin d’année a été, peu à peu, remplacé par un authentique spectacle scénique, composé de jeunes ayant vécu une expérience créative unique, enrichie au contact de professionnels aguerris.

Website

C

Caravan Production

Caravan Production

Caravan Production, opgericht in 2008, is een artistiek begeleidingsbureau waarin samengewerkt wordt met een reeks internationale artiesten die een connectie hebben met Brussel. De artistieke focus ligt op beweging, verkend in haar verschillende vormen en door unieke formaten die genres doorkruisen, nieuwsgierig zijn en een kritisch en origineel beeld van de werkelijkheid bieden. Samenwerkingen gaan van (pre- en post-) productie en promotie tot administratie en financieel management. Deze samenwerkingen zijn gebouwd op een middellange of lange termijn en gaan uit van verschillende modaliteiten volgens de specifieke behoeften van de kunstenaars en de specifieke kenmerken van de begeleide projecten.

Website

CC Bruegel

CC Bruegel

Le Centre Culturel Bruegel, organisme lié à la Ville de Bruxelles, développe une action de proximité au sein du quartier des Marolles. 

Les différentes activités du CC Bruegel tendent à favoriser la rencontre entre les habitants du quartier et à promouvoir l’accès et la participation à la culture. 

Le Centre Culturel Bruegel contribue à travers la culture, à l’instauration d’un espace de rencontres, d’échanges et de parole pour promouvoir la conscience de soi et de l’autre est une priorité qui détermine l’ensemble de nos projets.

Website

CC Bruxelles Nord - Maison de la création

CC Bruxelles Nord - Maison de la création

Maison de la création, is een cultureel centrum jaren geleden, gecreëerd vanuit een burgerinitiatief, erkend door de Federatie Wallonie-Brussel in 2004. Wij blijven trouw aan het socio-artistieke werk, geïnspireerd door wat buurtbewoners, verenigingen en artiesten aanbrengen, of dit nu buurtgelinkt zijn of van over het kanaal komen. 

Verbeelding troef in onze vier sites : een gemeentehuis uit lang vervlogen tijden op het Bockstaelplein, een oud station aan het O-L-V-voorplein van Laken, een antenne in het hart van een sociale woonsite op de Modelwijk en een voormalig kerkje in Neder-Over-Heembeek. Je kan er terecht voor allerhande workshops en stages, collectieve projecten, tijdelijke residenties voor kunstenaars, en evenementen. Spring eens binnen !

Website

CC De Factorij

CC De Factorij

CC De Factorij is een bruisend en gastvrij cultuurcentrum op een historische locatie in hartje Zaventem waar iedereen welkom is, zowel de Zaventemnaar, de pendelaar als de toevallige passant.

Website

CC Jacques Franck

CC Jacques Franck

Website

CC La Vénerie

CC La Vénerie

Les centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles sont les héritiers d’un vaste mouvement culturel né dans les années 70 et, parmi eux, La Vénerie est un de leurs aînés.

Elle est née en 1971 de la conjugaison de plusieurs associations boitsfortoises impliquées dans la vie culturelle qui, très tôt, ont organisé la première Fête des Fleurs. Fête biannuelle populaire, associative, porteuse de thématiques sociétales, impliquée dans la transition écologique proposant un panel interdisciplinaire de spectacles professionnels et amateurs des arts de la rue.

Ses principales missions sont de rendre accessibles au plus grand nombre les productions artistiques et culturelles (en veillant à ne pas créer d’exclusions économiques) et à susciter la participation des populations à la culture au travers de pratiques collectives d’expression, de création et de transformation sociale.

Website

CC Les Riches-Claires

CC Les Riches-Claires

Website

CC Wolubilis

CC Wolubilis

Wolubilis a été inauguré en mars 2006. Espace d'échanges et de rencontres, multiculturel et pluridisciplinaire, il est rapidement devenu un des centres de l'animation de Woluwe-Saint-Lambert, des communes voisines et de la périphérie bruxelloise. D'une architecture contemporaine ou la couleur blanche domine, le théâtre s'ouvre résolument à toutes les lumières diffusées par ses larges baies vitrées. De la grande salle de théâtre aux petites salles de réunions, relié par les différents foyers, les nombreux espaces permettent un agencement dynamique et varié de toutes types d'événements. La notoriété rapide acquise par le site et le théâtre de Wolubilis est la meilleure référence quant à la qualité de ses prestations.

Website

CENTRALE for contemporary art

CENTRALE for contemporary art

In hartje Brussel, in een oude elektriciteitscentrale vond de CENTRALE for contemporary art, het kunstencentrum van de Stad Brussel, zijn onderkomen.

Het centrum geeft blijk van een geëngageerde en open visie op kunst, afgestemd op de stad en de maatschappij.

Elk jaar vinden in de verschillende ruimten van het centrum multidisciplinaire tentoonstellingen en projecten plaats met bekende en onbekende kunstenaars, al dan niet afkomstig uit Brussel en België.

De CENTRALE | hall stelt tentoonstellingen voor waarin een bekend en in Brussel gevestigd beeldend kunstena(a)r(es) in dialoog gaat met een kunstena(a)r(es) van zijn of haar keuze. Daarnaast zijn er ook de collectieve tentoonstellingen die een veelheid aan benaderingen laten zien.

CENTRALE | box en CENTRALE | lab zijn er voor opkomend talent en begeleiden jonge kunstenaars in de ontwikkeling van hun creatieve project.

Vanaf 2021 wordt in de CENTRALE | vitrine, in de Sint-Katelijnestraat 13, via een jaarlijkse projectoproep een uitstalraam geboden aan 4 laureaten.

Website

Centre Vidéo de Bruxelles

Centre Vidéo de Bruxelles

Website

Chamber Music for Europe

Chamber Music for Europe

Website

Choux de Bruxelles

Choux de Bruxelles

Website

Cie Artara

Cie Artara

CIFAS

CIFAS

Le CIFAS développe un programme international de rencontres et de formations dans le domaine des arts vivants en direction des artistes professionnel·le·s et opérateur·trice·s culturel·le·s afin de développer et perfectionner leurs pratiques au travers de workshops, projets locaux artistiques et participatifs, conférences et séminaires. 

Parmi ses activités principales, le CIFAS organise aussi SIGNAL, un programme annuel permettant de s’interroger sur les enjeux avoués ou secrets de la pratique artistique quand elle se déploie dans l’espace public, à travers une Urban Academy et des Interventions urbaines prenant place dans la ville tout au long de l’année. Le CIFAS publie également Klaxon – une revue digitale consacrée à l’art vivant dans l’espace public et téléchargeable gratuitement.

Website

Cinéma Galeries

Cinéma Galeries

Website

Cinema Nova

Cinema Nova

Nova is een filmzaal die eind januari 1997 openging in hartje Brussel. De programmering is gewijd aan onafhankelijk geproduceerde films en video’s. Cinema Nova is dus geen commerciële bioscoop, maar een vereniging zonder winstoogmerk, beheerd door een groep individuen die volledig onbezoldigd werkt. 

Sinds de oprichting in 1997 is Nova in België zonder twijfel de referentie geworden voor alles wat alternatief heet in de audiovisuele wereld, of dat nu staat voor "onconventioneel" of eenvoudigweg "anders". Haar bekendheid blijft trouwens niet beperkt tot ons landje.

Website

Cinema Palace

Cinema Palace

Palace is een nieuwe bioscoop in het centrum van Brussel die zich bevindt op het knooppunt van de voetgangerszone, de Vlaamse wijk, de multiculturele wijk van Lemonnier, de Anspachlaan, en de toeristische zone van de Beurs en van de Grote Markt.

We willen u een rijke en eclectische programmatie brengen, naar het beeld van de inwoners van de wijk waarin de bioscoop gelegen is. 

U kunt onze vier filmzalen, waarvan er één 373 plaatsen telt, huren. Palace biedt u een gepersonaliseerd gebruik van de zalen aan, zoals projecties voor (privé-)evenementen, avant-premières, enzovoort.

Website

Cohort Productions

Cohort Productions

Website

Concert@Home - J.S. vzw

Concert@Home - J.S. vzw

Website

Conseil de la Musique de la Communauté française Wallonie-Bruxelles

Conseil de la Musique de la Communauté française Wallonie-Bruxelles

Website

Constant, Vereniging voor Kunst en Media

Constant, Vereniging voor Kunst en Media

Constant, Vereniging voor Kunst en Media, is een non-profitorganisatie die sinds 1997 in Brussel gevestigd is en zowel lokaal als internationaal actief is op het gebied van kunst, media en technologie. Constant onderzoekt digitale en collaboratieve artistieke praktijken, door het prisma van feministische en intersectionele perspectieven. Constant past de filosofie van de vrije software-cultuur toe op deze praktijken, met de nadruk op het delen van tools, overdracht van kennis en herbewerking van inhoud. Bovendien verkent, ondersteunt en promoot Constant vrije software, licenties en alternatieven voor het auteursrecht.

Website

CREW

CREW

Sinds zijn oprichting in 1995 storten de kunstenaars van CREW zich als pionier onversaagd in een technologische wereld. Ze hebben daarbij één, zij het tweeledig, doel: de artistieke mogelijkheden van nieuwe technologieën als virtual reality of mixed reality tot op het bot exploreren, en digitale tools ontwikkelen die de klassieke live arts en podiumkunst via immersie kunnen verrijken. Als markante speler in het veld, blijft het CREWs prioriteit om de grenzen van het artistiek-technisch mogelijke op te zoeken en te overschrijden. Dat doen ze aan de hand van twee werkingspijlers: CREW PRODUCTIONS en CREW LAB, die respectievelijk op hun werking als maker van nieuwe voorstellingen en op hun rol in het onderzoek en de ontwikkeling van het kunstveld slaan.

Website

Culture & Démocratie

Culture & Démocratie

Fondée en 1993, constituée en asbl en 1994, association d’éducation permanente depuis 2010, Culture & Démocratie est une plateforme de réflexion, d’observation, d’échange et de sensibilisation à ce qui lie la culture et la démocratie. Cette articulation nourrit l’association depuis son origine. 

Culture & Démocratie inscrit son travail de recherche et de réflexion dans plusieurs axes thématiques – prison, enseignement, santé, travail social, droit de participer à la vie culturelle, numérique, territoires, communs, migration(s) – dont elle explore à chaque fois l’articulation au champ culturel. Ces travaux donnent lieu à des échanges et des publications.

Website

D

DCJ - Danscentrum Jette

DCJ - Danscentrum Jette

Website

Destelheide | Dharts

Destelheide | Dharts

Website

Diversité Sur Scènes

Diversité Sur Scènes

Website

E

F

Festival van Vlaanderen Brussel | Klarafestival

Festival van Vlaanderen Brussel | Klarafestival

Website

Fondation CIVA Stichting

Fondation CIVA Stichting

Website

G

GC De Markten

GC De Markten

Website

GC De Vaartkapoen

GC De Vaartkapoen

De Vaartkapoen of gewoonweg ‘VK’ is een open huis voor talent, kunstenaars, ontmoeting en vrijwilligers met als rode draad muziek. Je kan overdag terecht in ons experimenteel gemeenschapscentrum voor cursussen, artistieke projecten, vrijwilligerswerk en meer. ’s Avonds openen we de deuren van onze muziekclub voor concerten, parties en andere avondactiviteiten.

Website

GC Nekkersdal

GC Nekkersdal

Website

Geert van Bruaene vzw

Geert van Bruaene vzw

Website

Globe Aroma

Globe Aroma

Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplek waar we ruimte, tijd en creatieve ondersteuning aan nieuwkomers bieden. Onze werking bestaat uit een atelier waar kunstenaars hun artistiek werk ontwikkelen, uit het opzetten van participatieve workshops en cocreatie-projecten én uit het organiseren van culturele uitstappen in Brussel en Vlaanderen. 

We verwelkomen kunstenaars, creatievelingen en cultuurliefhebbers - vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder vaste verblijfplaats - met uiteenlopende noden en vragen. Aan de hand van culturele en artistieke uitwisseling proberen we een impact te hebben op de wereld waarin we leven.

Website

Great Investment / Mette Ingvartsen

Great Investment / Mette Ingvartsen

Website

H

Habemus Papam

Habemus Papam

Website

Halles de Schaerbeek (Les)

Halles de Schaerbeek (Les)

De Hallen zijn een voormalige overdekte markt, volledig bekleed met glas en staal. Ze zijn al bijna 40 jaar een must in het culturele landschap van Brussel, België en Europa. Dankzij de ruimtes met de ongeëvenaarde volumes bieden de Hallen een ideale ruimte om de voorstellingsvormen opnieuw uit te vinden en verder te gaan dan de klassieke indeling tussen de artiesten aan de ene kant en de toeschouwers aan de andere kant. 

Door de werking helemaal om te gooien, gaan de Hallen mee met de drang naar egotistische of collectieve participatie en engagement, dat kenmerkend is voor het digitale tijdperk. 

Dans, circus, atypische projecten en hybride vormen komen samen om momenten van plezier, delen en emotie aan te bieden.

Website

Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek

Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek

Website

Hiatus

Hiatus

Daniel Linehan (Hiatus) maakt performances vanuit het standpunt van nieuwsgierige amateur, test verschillende interacties tussen dans en niet-dans, op zoek naar ongewone combinaties, tegenstellingen en parallellen tussen tekst, beweging, beeld, geluid en ritme. Na zijn dansstudies in Seattle verhuisde Linehan in 2004 naar New York. In 2008 kwam hij naar Brussel waar hij de Research Cycle aan P.A.R.T.S afrondde. Zijn gezelschap Hiatus is sinds 2015 gesteund door de Vlaamse Regering. Daniel Linehan is Creative Associate bij deSingel 2017-2021.

Website

I

Iles / Artist Project

Iles / Artist Project

Website

Initia / Atelier Arthur Rogiers

Initia / Atelier Arthur Rogiers

De laatste jaren heeft Initia vzw haar werking toegespitst op videokunst.

In Atelier Arthur Rogiers, een nieuwe presentatieplaats in Brussel voor videokunst, is curator Jan Knops, in samenwerking met gastcuratoren, verantwoordelijk voor de programmatie.

Jonge videokunstenaars wordt de opportuniteit geboden van een solo show in het kader van het tentoonstellingsconcept Chambre d’Amis.  Dat concept impliceert geen presentatie in een ‘black box of white cube’ zoals veelal in musea, kunstruimtes of galeries het geval is, maar een presentatie binnen de context van een bestaande of licht gewijzigde interieurinrichting van een woning.

Website

J

Jardin Musical

Jardin Musical

Website

Jeunesses musicales de Bruxelles

Jeunesses musicales de Bruxelles

Website

Jubilee

Jubilee

Jubilee was first established as a dialogue among artists and cultural workers in 2012 in Brussels. Since then it has evolved into an artist-run platform that provides continuous support for the work of six artists, while hosting others on a project base. Jubilee’s focus is twofold. First, it is an organisation for the production of the work of these artists, where research and collaboration are considered essential values. 

Second, these shared interests lead to collective research projects that focus on the conditions of artistic production. 

Justin Bennett, Eleni Kamma, Vincent Meessen, Jasper Rigole, and Vermeir & Heiremans work in diverse media but always on a basis of collaborative research that brings in transversal knowledge from a wide range of humanities. For the Jubilee artists, collectivizing and sharing partnerships has been an opportunity to use the benefits of networks, visibility and other resources, while alleviating the responsibilities of fundraising, bookkeeping and legal costs. But Jubilee remains in the first place a platform for content exchange and discussion. Together, the artists constitute Jubilee’s collective artistic direction. 

The Jubilee team, featuring a curator-researcher and an audiovisual producer (occasionally supported by assistants and interns) work in close dialogue with the artists to follow up upon their productions and collective research projects.

Website

K

Kaaitheater

Kaaitheater

Het Kaaitheater is een podium voor dans, theater, performance, muziek en debat, verankerd in Brussel en met de blik op de wereld gericht. Sinds 1977 presenteren en coproduceren we werk van hedendaagse podiumkunstenaars. Van de jaren ‘80 tot nu, van lokaal tot internationaal, van repertoire tot experiment, van kleine tot grote zaal. Kunstenaars krijgen hier een parcours op lange termijn.

Overtuigd van het belang van kunst voor het welzijn van de mens, zoeken we de samenleving expliciet op. In de Brusselse kanaalzone – waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt - verbeelden en modelleren kunstenaars de stad van de toekomst.

Website

KANAL - Centre Pompidou

KANAL - Centre Pompidou

Kunst in Huis

Kunst in Huis

Bij Kunst in Huis huur of koop je kunstwerken van startende kunstenaars. De collectie van Kunst in Huis telt zo’n 5.000 kunstwerken van 370 kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. 

Je vindt er kunstwerken in verschillende soorten en maten, van schilderijen tot foto’s en van tekeningen tot sculpturen. Met Kunst in Huis geef je niet alleen je muren nieuw leven, je steunt ook startende kunstenaars aan het begin van hun carrière. Voor 12 euro per maand exposeer je het werk van een opkomend talent een jaar lang bij je thuis. 

Kunst in Huis heeft filialen in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven.

Website

Kunstenfestivaldesarts

Kunstenfestivaldesarts

Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal kunstenfestival dat in het teken staat van hedendaags theater, performance, dans en bij uitbreiding film en beeldende kunst. Al deze disciplines hebben een belangrijk aspect met elkaar gemeen: hun live uitvoering en beleving. Het festival verkent hybride en eigenzinnige kunstvormen en probeert zo een antwoord te bieden op enkele fundamentele vragen. Wat kan liveness op een podium vandaag betekenen? Wie of wat wordt er gerepresenteerd? Wie mag toekijken en ervaart het moment live?

Het Kunstenfestivaldesarts vindt elk jaar plaats in mei en duurt drie weken. Het veelzijdige programma wordt in niet minder dan twintig culturele centra getoond, alsook in verschillende publieke ruimtes. Het festival is nomadisch: de samenwerking met diverse partners is essentieel en het resultaat van een voortdurende dialoog. Samen realiseren we uitzonderlijke artistieke projecten, bestemd voor een publiek dat verlangt naar uitdaging en verruiming.

Website

Kunstenwerkplaats vzw

Kunstenwerkplaats vzw

Website

Kunsthumaniora Brussel

Kunsthumaniora Brussel

Website

L

L'L

L'L

L’L | structure expérimentale de recherche en arts vivants 

Inscrit à l’extérieur de la chaîne de production habituelle en arts vivants, l’engagement de L’L consiste à accompagner des personnes dans un travail de recherche artistique à la fois réflexif et pratique, exigeant, bienveillant et ouvert. 

En résulte une manière de faire unique : e.a. un dispositif d’accompagnement qui à la fois cadre et se met au service de chaque chercheur·e ; la nécessité d’un travail à long terme ; l’existence d’un indispensable réseau de partenaires internationaux ; le financement des chercheur·e·s via une bourse annuelle.

Website

La Curieuse ASBL

La Curieuse ASBL

Lasso

Lasso

Lasso is ervan overtuigd dat cultuur mensen kan helpen zich deel te voelen van de maatschappij. Daarom wil Lasso zoveel mogelijk mensen betrekken bij het culturele leven en zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met kunst en cultuur.

Lasso doet dit ondersteunend, door bruggen te bouwen tussen de Brusselse culturele sector en andere sectoren zoals jeugdwerk, welzijn of onderwijs en dit over de taalgrenzen heen. Zo geeft Lasso professionals de ruggensteun die zij nodig hebben. Zo kunnen zij op hun beurt hun jongeren, leerlingen, leden,... zo goed mogelijk begeleiden in hun culturele ontdekkingstocht of artistieke talent- ontwikkeling.

Website

Les faiseurs de réalités

Les faiseurs de réalités

L’évolution des connaissances en neurosciences cognitives n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Le philosophe Gilles Deleuze aurait pu qualifier notre époque de riche. Ces connaissances capables de bouleverser notre représentation du monde et de nous-même restent pourtant à l’état d’application technique, d’enjeux commerciaux ou construisent des mythes scientistes qui nous maintiennent dans une pensée pauvre et des habitudes destructrices de notre écosystème. Le grand travail du début du 21ème siècle, disait le généticien Albert Jacquard, serait de digérer toutes ces nouvelles connaissances, de les comprendre et de nous les approprier pour réinterroger nos propres paradigmes culturels. 

L’objet de notre travail est d’intégrer progressivement à la création théâtrale le champ des neurosciences cognitives.

Notre modèle est le vivant, comme lui nous n’avons pas de projet mais souhaitons proposer de l’improbable, de l’encore non pensée, pour répondre à l’imprévisible. Nous croyons en cette intelligence là.

Website

Lezarts Urbains

Lezarts Urbains

Website

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts

LUCA School of Arts is de enige autonome kunsthogeschool in Vlaanderen en Brussel met campussen in Brussel, Genk, Gent en Leuven. LUCA biedt enkel professionele en academische kunst- en ontwerpopleidingen aan. Op campus NARAFI in Vorst worden de bacheloropleidingen Fotografie en Film-TV-Video aangeboden. De bacheloropleidingen Interieurvormgeving en Bouw zijn te vinden op de campus Sint-Lukas Brussel in Schaarbeek. Daar worden ook academische opleidingen (BA, MA) aangeboden in de Audiovisuele Kunsten (Film en Animatie) en de Beeldende Kunsten (Vrije Kunsten, Fotografie, Media & information Design en Graphic Storytelling). De MA-opleidingen bestaan ook in het Engels. Daarnaast wordt op Sint-Lukas Brussel ook de educatieve master georganiseerd, alsook de Erasmus Mundus Master Documentary Film Making / DocNomads.

Website

Lucilia Caesar / Ingrid Von Wantoch Rekowski

Lucilia Caesar / Ingrid Von Wantoch Rekowski

Website

M

Made in Bruxelles / Isabella Soupart

Made in Bruxelles / Isabella Soupart

Website

Maison des Arts (La)

Maison des Arts (La)

La Maison des Arts is een centrum voor hedendaagse kunst dat is gevestigd in een burgerwoning uit het begin van de 19de eeuw. Het biedt plaats aan tentoonstellingen voor plastische kunst en ontwikkelde een bemiddelingsprogramma dat hedendaagse kunst toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Website

Marni (Théâtre)

Marni (Théâtre)

Le jazz impulse le rythme de la saison : un premier festival d’entrée de jeu en septembre et un deuxième au coeur de l’hiver, une poignée de sorties de CD et une variété de concerts cosy au BAR. C’est l’espace où tous convergent : mordus de théâtre, curieux de danse, arpenteurs d’expos. 

Dans la SALLE - un cinéma dans une autre vie- et au LABO sous les toits, grandissent des projets de théâtre et de danse contemporaine, qui se déploie lors de 2 festivals au printemps pour rendre le pouls de la vivacité chorégraphique bruxelloise. 

Malicieux, polyforme, le cirque ponctue l’agenda. Espace de rencontres, liberté de ton, bar chaleureux, le Marni est un endroit où tout semble possible !

Website

Met-X

Met-X

MetX is een productiehuis van en voor muziekmakers. Samen met artiesten van diverse horizonten, maken we creatieve bouwstenen die de basis vormen voor originele repertoires, unieke ensembles en feestmomenten. 

Onze klank bevat elementen uit jazz, improvisatie en tradities die leven bij de verschillende culturen in een grootstad als Brussel. Bij ons zit je dus goed voor fanfares met een hoek af, organische drumbeats overgoten met zinderende trance, jazz en gnawa-fusion van de bovenste plank of jong & hip percussiegeweld uit de Brusselse wijken!

Website

Midis de la Poésie

Midis de la Poésie

Website

Montagne Magique (La)

Montagne Magique (La)

Le projet de La montagne magique réside dans une demeure du début du 19ème siècle, pleine de coins et de recoins, de détours et de coulisses. Dès l’entrée, plusieurs escaliers s’offrent au visiteur : un interminable escalier en colimaçon, un imposant et fier escalier, un escalier dérobé dont on ne sait où il mène…

Le projet artistique, culturel, éducatif est à l’image de ce lieu : étonnant, multiple, complexe, vivifiant. Quel que soit le chemin utilisé, on gravit, on se perd, on découvre, on s’élève, on grandit.

Comme dans une maison, enfants, jeunes et adultes (enseignants, puéricultrices, parents, grands-parents, artistes…) y cohabitent le temps d’une rencontre, d’un spectacle, d’un atelier, d’une formation.

La montagne magique propose ainsi :

 • une programmation très diversifiée de spectacles belges et étrangers (notamment dans le cadre de deux festivals internationaux), soit plus de 300 représentations/an dans le cadre scolaire et familial
 • une information et une sensibilisation aux arts de la scène
 • des prolongements artistiques et animations dans les classes
 • de nombreuses formations des enseignants et des parents
 • plusieurs initiations aux arts de la scène pour les futurs enseignants
 • la réalisation de projets artistiques vivants
 • des accueils en résidence de création aux compagnies professionnelles
 • un centre de documentation.
Website

Mossoux-Bonté

Mossoux-Bonté

Website

Moussem Nomadisch Kunstencentrum

Moussem Nomadisch Kunstencentrum

Website

Muffatti (Les)

Muffatti (Les)

Website

Munt (De) / Monnaie (La)

Munt (De) / Monnaie (La)

Website

Muntpunt

Muntpunt

Welkom bij Muntpunt. 

De grootste Nederlandstalige bibliotheek van Brussel. Het startpunt voor nieuwsgierige geesten. Het infopunt voor wie z’n weg zoekt in de stad. Het vertrekpunt voor iedereen die wil wonen, werken, studeren of leven in het bruisende Brussel. Voor iedereen die wil lezen, leren of deelnemen aan het stadsleven. Voor wie even wil rusten of relaxen, surfen of schuilen, ook bij mooi weer. Voor wie een verhaal zoekt of wie het kwijt wil, ook aan ons. 

Spring binnen. Beleef Brussel. Blijf nieuwsgierig. 

Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.

Website

MUS-E Belgium

MUS-E Belgium

Website

Muziekpublique

Muziekpublique

Muziekpublique verspreidt en promoot muziek- en danstradities via een ambitieus programma van concerten, cursussen en projecten. Een jaarrond concertprogramma met Belgische en internationale artiesten vormt de kern van de activiteiten van de organisatie. V<

an contemplatieve tot feestelijke concerten vinden het hele jaar door plaats in het prachtige Molière Theater, aan de Naamsepoort, maar ook op verschillende plaatsen de hoofdstad.

Website

N

Nieuwe Opdrachtgevers (De)

Nieuwe Opdrachtgevers (De)

Website

O

Océan Nord (Théâtre)

Océan Nord (Théâtre)

Website

Office d'Art Contemporain

Office d'Art Contemporain

Centre d’art au cœur de la capitale européenne, l’Office d’Art Contemporain développe, de par une approche pluridisciplinaire, une politique artistique et culturelle contemporaine engagée, internationale, pragmatique, efficace et accessible.

L’Office d’Art Contemporain nous invite à nous immerger dans une « expérience unique », une « expérience multiculturelle », un « lieu de l’inattendu » dans lequel l’art fait office à la fois de guide, d’acteur, d’interlocuteur et d’initiateur.

Ses objectifs sont:

d’organiser des expositions en y présentant régulièrement de jeunes artistes présents dans l’articulation internationale de Bruxelles, où de jeunes plasticiens appréhendent le réel, l’ici et le là-bas formant un ensemble de discours qui développe une argumentation sur l’homme, ainsi que des artistes ayant acquis une certaine notoriété mais qui peuvent envisager des déclinaisons créatives moins attendues, plus singulières par rapport à leur démarche;

de mettre en valeur des échanges et des partenariats avec d’autres associations ou institutions;

L’OAC n’a plus de Galerie rue de Laeken mais il continue d’exposer les artistes de son choix, dans des lieux divers et variés, dont nous vous informerons à chaque fois.

Website

Offscreen Film Festival (Marcel VZW)

Offscreen Film Festival (Marcel VZW)

Website

Oxalys Ensemble

Oxalys Ensemble

Opgericht in de schoot van het Brussels conservatorium in 1993, groeit Oxalys uit tot een kamermuziekensemble met een uniek profiel en een sterke internationale reputatie. Zijn oorspronkelijke bezetting van strijkkwintet, fluit, klarinet en harp waaiert vaak uit tot een groter ensemble dat zo een breed repertoire en verrassende projecten weet te realiseren.

Oxalys vindt zijn basisrepertoire in de Belle Epoque (1870-1930) en blikt vanuit dat cruciale tijdsgewricht zowel terug als vooruit. Van Haydn of Mozart tot creaties van hedendaagse muziek: het ensemble draagt de culturele geschiedenis van Europa uit. Oxalys heeft eveneens een hart voor vocale kamermuziek uit het fin de siècle. Voor de uitvoering van dit oeuvre omringt het zich met excellente solisten zoals onder andere Claire Lefilliâtre, Laure Delcampe, Christianne Stotijn, Dietrich Henschel, Nikolay Borchev en Christoph Prégardien. Met zijn uitgekiende repertoire en verfijnde uitvoeringen geniet Oxalys steeds een warm welkom op nationale en internationale podia. In eigen land kent radiozender Klara het ensemble de ‘Klara Muziekprijs 2016 voor beste Solist of Ensemble’ toe.

Oxalys’ rijke en vaak bejubelde discografie met zowel het geijkte als onontgonnen repertoire getuigt eveneens van de veelzijdigheid van het ensemble. Met zijn opnames brengt Oxalys oeuvre van onder meer Gustav Mahler, Claude Debussy, Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reger en Joseph Jongen voor het voetlicht.

Oxalys kijkt graag over hokjes en muren heen en verleent geregeld zijn medewerking aan theaterproducties. Het ensemble heeft ook pedagogische en educatieve projecten op de agenda staan.

Oxalys is in partnership met het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel en wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap.

Website

P

P'tit Ciné (Le)

P'tit Ciné (Le)

Website

Passa Porta

Passa Porta

Internationaal literatuurhuis Passa Porta is een unieke en meertalige ontmoetingsplek in hartje Brussel voor iedereen die nieuwsgierig is naar ideeën, teksten en verhalen. Lezers komen bij Passa Porta samen met geliefde schrijvers uit binnen- en buitenland en ontdekken er nieuw talent. 

Auteurs en vertalers krijgen er een podium of een werkplek. En elke twee jaar viert het Passa Porta Festival Brussel als literatuurstad met de komst van honderd schrijvers en kunstenaars uit de hele wereld.

Website

Peeping Tom

Peeping Tom

Peeping Tom is een Belgisch danstheatergezelschap dat werd opgericht door Gabriela Carrizo (I/AR) en Franck Chartier (F). Bij Peeping Tom start alles vanuit een zeker hyperrealisme. Vervolgens breken de makers dit realisme open en gaan ze spelen met de logica van tijd, ruimte en sfeer. Zo word je meegenomen in onderbewuste werelden en ontdek je nachtmerries, angsten en verlangens. 

Aan de hand van een rijke beeldtaal ontstaat een fascinerend gevecht tegen de omgeving en tegen zichzelf. Sinds de oprichting in 2000 in Brussel reisde Peeping Tom de wereld rond met zijn diverse voorstellingen. Een belangrijke bekroning van hun werk is de Olivier Award in het VK voor 32 Rue Vandenbranden.

Website

Pierre de Lune

Pierre de Lune

Pierre de Lune, Centre Scénique Jeune Public de Bruxelles, met en relation enfants, enseignants et artistes au travers de ses programmations ainsi que son activité Art à l’école ! 

Décloisonnant les disciplines et genres artistiques, PdL ouvre sa programmation au théâtre, à la danse contemporaine, aux arts du cirque, à la musique ainsi qu’à l’exploration des synergies entre arts de la scène et arts plastiques. 

PdL programme des spectacles jeunes publics (1+ > 18+) pendant les temps scolaires mais aussi en séance tout public pour les familles et l’associatif, propose des ateliers dans les écoles et des formations pour les enseignants, artistes et médiateurs culturels.

Website

Plagiarama

Plagiarama

Plagiarama is looking towards north, south, east, west. Plagiarama thinks that going one mile east is the same as going one mile west.

Plagiarama is an Artist-run space: a Brussels contemporary art space whose specific project is to be run by artists, focusing on issues about curatorial practices-showing and creating relationships among art works, and concentrating on the prospects for creation, experimentation, participation and production of specific artworks.

Directed by the artist Yuna Mathieu-Chovet, Plagiarama was founded in 2012 and is incorporated as a non-profit association in 2014. Plagiarama's aim is to encourage, develop and deepen new prospects and issues of contemporary art creation.

Plagiarama is to be a center of diffusion, presentation, and will support emerging or established artists, whatever their exploration field is.

Plagiarama is at the same time a diffusion platform, an exhibition space, a place for meetings and exchanges. Its mission is to promote interactions and dialogues at an International level. You will discover exhibitions in all artistic areas: sculpture, painting, installation, performance, photography... Plagiarama offers perspectives around 360 degrees.

Website

Plus tot te laat

Plus tot te laat

Website

PointCulture

PointCulture

Website

Projet Orfeo

Projet Orfeo

Orfeo wil kunst in de samenleving verspreiden

Orfeo Sociaal wil solidariteit, ‘delen’ en cultuur in de samenleving promoten. We richten ons tot mensen voor wie kunst niet of moeilijk toegankelijk is. We wensen hen alle vormen van kunst en cultuur te laten ontdekken door sociale en culturele banden te scheppen. Wij organiseren voorstellingen op verschillende locaties zoals rusthuizen, jeugdhuizen, centra voor asielzoekers, centra voor daklozen en zovele andere plaatsen. 

Orfeo Events steunt de artiesten door hen prestaties aan te bieden voor privé of ondernemingsevents.

Website

Q

Q-O2

Q-O2

Q-O2 is een kunstenlaboratorium voor experimentele muziek en geluidskunst. Sinds 2006 beschikt de organisatie over een eigen ruimte in de Brusselse kanaalzone. Hier organiseren we kunstenaarsresidenties, met een focus op artistiek onderzoek en reflectie eerder dan op productie. De output van dit onderzoek naar een publiek toe, neemt verschillende vormen aan, waaronder presentaties, concerten, thematische projecten, symposia, publicaties, workshops en het jaarlijkse festival Oscillation. 

Q-O2 legt zich toe op collaborative en transversale werkmethoden, en vindt als vanzelf toegangspoorten tot andere disciplines, en tot stedelijke en sociale contexten. Met een uitgebreid netwerk zijn samenwerkingen met zowel lokale als internationale partners vanzelfsprekend. 

Sinds 2016 runnen wij de uitgeverij umland, met publicaties over geluidsculturen, artistieke creatie en kritische reflectie.

Website

R

Recyclart

Recyclart

Recyclart is een multidisciplinaire structuur, bestaande uit een KUNSTENCENTRUM en projecten binnen de sociale economie, vertaald in het vandaag volledig veganistische restaurant BAR RECYCLART en de hout-, metaal- & infrastructuurateliers van RECYCLART FABRIK

De organisatie is geboren en opgegroeid in station Brussel-Kapellekerk in 2000 en sinds 2018 in Molenbeek gevestigd, waar zij hun missie rond stedelijke ontwikkeling in alle facetten voortzetten. De vinger aan de pulserende pols van onze stad - inderdaad, dat gaat soms hard.

Website

ReMuA - Réseau des MUsiciens intervenants en Ateliers

ReMuA - Réseau des MUsiciens intervenants en Ateliers

La particularité de la démarche est de viser à la fois une véritable accessibilité (prêt d’instrument, gratuité de certains projets), doublée d’une excellence artistique. Pour ce faire, ReMuA a développé une pédagogie innovante avec une pratique musicale qui est exclusivement collective. 

Le succès du projet tient à une mise en place adaptée aux publics (constitués à 80% d’enfants issus de quartiers défavorisés), un programme pédagogique précis structuré sur cinq ans et des partenariats culturels forts (orchestres professionnels et institutions culturelles). 

Notre objectif est de favoriser l’égalité des chances PAR la musique : l’enfant et le jeune développent toute une série de compétences de socialisation via la pratique musicale : le chœur et l’orchestre deviennent des métaphores pour des lieux où l’écoute, le respect, et l’esprit de coopération règnent. 

Il s’agit également de favoriser l’égalité des chances POUR la musique en donnant accès à l’écoute de concerts via un programme dynamique de médiation culturelle envers les écoles.

Website

Rideau de Bruxelles

Rideau de Bruxelles

Le Rideau place au cœur de son projet la création contemporaine en révélant les écritures belges et internationales les plus singulières et les nouvelles pratiques scéniques. Il se veut aussi lieu de mémoire active, en particulier à travers une exploration renouvelée du répertoire belge francophone et d’oeuvres internationales fondatrices de la modernité.

Ses choix artistiques sont guidés par trois principes fondamentaux :

 • le Rideau fait le choix du poétique face au didactique,
 • le Rideau affirme la force et la nécessité de la parole face à la toute puissance de l’image,
 • le Rideau privilégie la relation intime entre acteurs et spectateurs face au spectaculaire.
Website

RITCS - Erasmushogeschool

RITCS - Erasmushogeschool

Het RITCS I Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound, met zijn hoofdgebouw in de bruisende dansaertstraat van Brussel, stoomt sinds jaren toekomstige makers klaar voor de audiovisuele sector en het theater. Jaarlijks studeren er tal van regisseurs, acteurs, radiomakers, schrijvers, podiumtechniekers, animatiemakers, monteurs, cameramannen en geluidsvrouwen, productieassistenten en televisiemakers af. Als ‘School of Arts’ van de Erasmushogeschool Brussel omhelst het RITCS complexloos de veelkleurigheid en veeltaligheid van de stad hoofdstad.

Website

ROBIN

ROBIN

ROBIN is een Brussels collectief-autonoom genootschap voor artistiek maatwerk, opgericht door (theater)makers Thomas Bellinck en Pieter De Buysser.

ROBIN is een organisme in ontwikkeling, waar het delen van tijd, middelen, ondersteuning, expertise en een doorlopend gesprek centraal staan.

Website

S

SPIN

SPIN

SPIN is een artist-run organisatie die een werking als ondersteunend productiebureau koppelt aan een discursieve en inhoudelijke werking. SPIN wordt gedragen door kunstenaars Hans Bryssinck, Diederik Peeters en Kate McIntosh en door art workers Els Silvrants-Barclay en Ingrid Vranken.

Website

Stichting voor de Kunsten

Stichting voor de Kunsten

De Stichting voor de Kunsten komt tegemoet aan een culturele behoefte en engageert zich voor een dynamische missie: de promotie van de cultuur in Brussel en de promotie van Brussel door middel van de cultuur. Om deze opdracht te vervullen, heeft ze zich drie objectieven gesteld:

 • de bevordering van het imago en de uitbouw van de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de nadruk te leggen op het plaatselijke culturele leven, Brusselse evenementen en de artistieke creativiteit van het Gewest ;
 • de informatie over het culturele leven uitbouwen en toegankelijker maken ;
 • de Europese dimensie van Brussel op cultureel en artistiek niveau benadrukken.
Website

Stray Light

Stray Light

Stray Light is de vzw waarbinnen Kevin Trappeniers zijn eigen artistieke werk creëert en samenwerkt met kunstenaars en professionals uit andere domeinen. Kevin Trappeniers ontwikkelt als kunstenaar een verstilde, beeldende, fysieke en vaak woordloze artistieke taal in gedetailleerd, sensueel werk op het snijvlak van podiumkunsten en beeldende kunst. In de voorstellingen speelt geluid een grote rol. Trappeniers beweegt zich vrijelijk tussen disciplines, en mengt ze in interdisciplinair beeldend en performatief werk, zowel in theaterzalen als in de openbare ruimte.

Stray Light werd opgericht in 2014, is gevestigd in Brussel en is actief in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten. Het artistieke werk werd al gepresenteerd in België, Nederland, Frankrijk, Slovenië en Portugal. De projecten en het onderzoek van Stray Light worden mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Regering, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en C-TAKT.

Website

T

Theaterfestival Vlaanderen (Het)

Theaterfestival Vlaanderen (Het)

Het TheaterFestival is een plek waar publiek en professionelen elkaar treffen bij de selectie van een jury die een jaar lang voorstellingen heeft beoordeeld op hun artistieke en maatschappelijke relevantie. De selectie wordt algemeen aangezien als representatief voor tendensen in de sector.

Het TheaterFestival promoot de theatersector, daagt uit en stimuleert door de presentatie van zowel het meest belangwekkende van wat die sector te bieden heeft als het vernieuwende werk van jonge theatermakers.

Het TheaterFestival nodigt publiek en professionelen uit tot dieperliggende analyse en reflectie. Het diverse programma zet aan om publiek en professional actief bij het festival te betrekken.

Het TheaterFestival investeert in de verbreding van het draagvlak van de podiumkunsten.

Website

Théâtre Les Tanneurs

Théâtre Les Tanneurs

Website

Théâtre National

Théâtre National

Website

Thor (Compagnie)

Thor (Compagnie)

De Compagnie Thor brengt internationaal gerenommeerde kunstenaars van het hoogste niveau samen. Naast de choreografische en scenische rijkdom van de voorstellingen dat het biedt, is het ook aan hun talent te danken dat het gezelschap bekendheid heeft verworven. De creaties, die vele malen over de hele wereld zijn geprogrammeerd, zijn vaak de bron geweest van enthousiasme bij het publiek, lovende kritieken, maar ook van interessante debatten en zelfs controverses. Maar na talrijke tournees in België en in het buitenland (Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Hongarije, Kroatië, de Verenigde Staten, landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika) is er een nieuwe reflectie ontstaan over de kern van het werk van de kunstenaars.

Website

Tristero

Tristero

TRISTERO is een theatergezelschap, geleid door Youri Dirkx en Peter Vandenbempt.

TRISTERO maakt verschillende soorten voorstellingen: komedies, hedendaagse dramaturgie en eigen creaties, het zijn veelal grappige voorstellingen met een wrang randje. Hun werk is toegankelijk en intelligent, maar niet plat of belerend. Soms gedurfd, vaak subtiel. Nooit zonder humor maar altijd met weerhaken.

In Brussel werkt TRISTERO nauw samen met het Kaaitheater. Het gezelschap slaat ook een brug naar het Franstalige theaterlandschap via coproducties met collectieven als Transquinquennal en Enervé alsook het Théâtre Varia.

Website

U

Ultima Vez

Ultima Vez

Ultima Vez werd in 1986 opgericht als de productiestructuur van choreograaf, regisseur en filmmaker Wim Vandekeybus. 

Sinds haar oprichting heeft Ultima Vez haar activiteiten als internationaal dansgezelschap verder ontwikkeld, dit alles met een sterke thuisbasis in Brussel en Vlaanderen. Momenteel spitsen de activiteiten van Ultima Vez zich toe op: 

 • De creatie, productie, distributie en promotie van het artistieke werk van Wim Vandekeybus 
 • De organisatie van educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen 
 • De ondersteuning en begeleiding van choreografen via het Europees netwerk Life Long Burning 
 • De uitbouw van een buurtwerking in samenwerking met verschillende sociaal-artistieke partners in Sint-Jans-Molenbeek
Website

UP - Circus & Performing Arts

UP - Circus & Performing Arts

Website

V

Varia (Théâtre)

Varia (Théâtre)

Website

Vlaams-Nederlands huis deBuren

Vlaams-Nederlands huis deBuren

Vlaams-Nederlands Huis deBuren  bevordert sinds 2004 de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. Talentontwikkeling en diversiteit staan centraal. 

deBuren is een huis voor cultuur en debat in hartje Brussel dat met podiumprogramma’s, eigen producties en een stevige digitale aanwezigheid actief is in het gehele taalgebied. Markante projecten: de schrijfresidentie, CELA en citybooks.

Website

W

WIELS

WIELS

WIELS is het toonaangevende centrum voor hedendaagse kunst midden in de hoofdstad van Europa. Het is een plek voor vernieuwende ideeën en creatieve ervaringen. WIELS wil het debat verrijken, voor nieuwe perspectieven zorgen en de zintuigen prikkelen met een gedurfd programma. 

WIELS beschikt over een emblematisch gebouw om 

 • tijdelijke tentoonstellingen van gerenommeerde kunstenaars en opkomend talent te organiseren; 
 • productie van nieuwe werken en nieuwe ideeën te presenteren; 
 • ideeën en praktijken te delen en uit te wisselen via het internationale residentieprogramma en de talrijke conferenties en workshops voor diverse doelgroepen; 
 • Een gespecialiseerde boekhandel en een cafetaria aan te bieden.
Website

workspacebrussels

workspacebrussels

Workspacebrussels is a laboratory for artistic innovation within the performing arts, with a great openness towards transdisciplinary projects. We accompany young and independent artists in their starting trajectory within the professional arts landscape. 

Via structural alliances with Kaaitheater, Rosas, Les Brigittines, Ultima Vez and CC Strombeek, workspacebrussels uses the existing infrastructure and expertise in Brussels. We work with a rich and dynamic community of artists, who are invited to develop their practice through an intensive residency programme, coaching, production support and test presentations during our semi-annual festival.

Website

Z

Zinneke

Zinneke

Zinneke is een project dat ruimte creëert voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit. Het bevordert de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, verenigingen, scholen en artiesten uit verschillende wijken in Brussel en daarbuiten. 

Heel wat artistieke projecten (Zinnodes) ontspruiten uit ideeën, voorstellen of de verbeelding van deelnemers aan ateliers. De ateliers zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen die elkaar anders nooit zouden leren kennen. In die oases van creativiteit wordt constant gewerkt aan nieuwe manieren om collectieve solidariteitsacties op touw te zetten. Die zin om samen originele ideeën uit te werken en tot leven te brengen, wordt om de twee jaar op uitbundige, feestelijke wijze geïllustreerd tijdens de Zinneke Parade.

Website

Zinnema

Zinnema

Zinnema ondersteunt, promoot en ontwikkelt projecten van individuen en groepen die in Brussel of de Rand in hun vrije tijd uiting geven aan hun verbeelding in één of andere artistieke discipline. Dit gebeurt bottom-up, via eigen initiatieven, workshops en via onze ondersteunende werking.

We zijn overtuigd van het belang en de kracht van openheid, diversiteit, professionele omkadering, samenwerking en kwaliteit. We koesteren artiesten en moedigen tegelijkertijd vernieuwing en experiment aan in het dynamische stadslaboratorium dat Brussel heet.

Website

ZoArt asbl

ZoArt asbl

Zoart, created in 2009,  produces and promotes art projects mainly focusing on world music and hybrid-jazz. The association gives prominence to artists coming from the euro-mediterranean area who often experience difficulties to make themselves known, perform and/or meet professionals of the sector.  

Zoart encourages as well the convergence of diverse audiences. In 2015, Zoart opens a suitable venue in which artists are hosted and have the opportunity to enhance their artistic program, develop local roots and acquire greater visibility. 

Today, Zoart is a unique cultural space where Brussels residents   have the opportunity to meet « differently » beyond their cultural background

Website

Zsenne artlab

Zsenne artlab

ZSenne is als artiest-geleide organisatie een unieke speler in het veld. Als onderzoeks-, experimenteer-, en presentatieplek biedt dit kunstenhuis een plek aan zeer diverse spelers. Niet gebonden aan disciplinaire begrenzingen of een specifiek profiel, ligt de nadruk in de werking uitdrukkelijk op faciliteren van (Brusselse en internationale) artiesten met het verlangen om de specifieke ruimte in te zetten in de ontwikkeling van hun werk. In die zin is ZSenne noch hoog-of laagdrempelig. 

Intense onderzoeksprojecten staan naast een uitzinnige, geïmproviseerde flamenco-performance door de ramen van het hele huis. Queer performances dialogeren met spirituele projecten. Doorheen het jaar kan je komen kijken naar videowerk, beeldende kunst, performances, muziekconcerten, een occasionele opera, een vleug activisme of anarchie. De kunstenaars die bij ZSenne komen aankloppen zijn vaak geïnteresseerd in ongewone kunstvormen of combinaties. 

Zij staan open om te experimenteren met de ruimte en hun eigen oeuvre, en dat kan ook, omdat ze niet worden ingebed in de eisen van het artistieke beleid of het huisprofiel. ZSenne is een huis voor en door kunstenaars, en dat kan je ook aflezen uit de mails die zijn opgenomen in het verslag: er is heel wat erkenning voor de vrijheid, de genereuze ontvangst, en de kans die ze krijgen in deze ruimte om buiten de lijntjes te kleuren, en hun eigen stem te ontwikkelen.

Website