Cultuurplan voor Brussel

Op 29 september 2009 stelden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) in Wiels het Cultuurplan voor Brussel voor aan de culturele actoren, de pers en andere betrokken partijen.

Op initiatief van deze twee netwerken, in samenwerking met andere netwerken zoals de Brusselse Museumraad en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, heeft de cultuursector regelmatig samen gezeten om de uitdagingen en prioritaire acties voor het culturele landschap in Brussel te bepalen. Twee jaar van onderzoek, discussies en debatten hebben geleid tot het Cultuurplan voor Brussel.

120 Brusselse culturele actoren leggen in dit Cultuurplan vragen, desiderata en vooral concrete ambities op tafel die ze samen hebben geformuleerd, voor henzelf en voor de stad.
Plan Culturel Pour Bruxelles FR >>>
Cultuurplan Voor Brussel NL >>>
Cultural Plan For Brussels EN >>>