Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, stellen Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre niet alleen een analyse van de huidige situatie voor, maar ook een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid.

In het kader van het Civil Society Fellowship*-programma analyseerden Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre tussen 2016 en 2018 de impact van het institutionele en demografische patchwork in Brussel op de dagelijkse werking van artistieke en culturele organisaties. 

Bekijk de teaser voor de publicatie hier >>>Video gemaakt door Studio TABASS co.

De volledige publicatie is hier beschikbaar in pdf >>>
La version Française est disponible ici >>>

Met volharding en liefde voor de stad hebben Sophie Alexandre en Leen De Spiegelaere, tevens auteurs van dit onderzoek, zich gekweten van hun coördinatorenrol van beide netwerken. Dankzij hun strijdlust zijn beide netwerken de evidente gesprekspartner geworden voor de politieke overheden en is de organische versmelting tussen beide netwerken bijna een feit. De publicatie van hun onderzoek geldt dan ook als een welgemeende dankuwel voor hun strijdvaardigheid.

Ann Olaerts

* Het beursprogramma Civil Society Fellowship van het Brussels Centre for Urban Studies (interdisciplinair studiecentrum van de VUB) ondersteunt onderzoeksprojecten die een brug slaan tussen academisch onderzoek en het maatschappelijk middenveld. 

Kwalitatieve analyse

Om tot hun analyse te komen namen Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre tussen mei 2016 en januari 2017 kwalitatieve interviews af met één of meerdere vertegenwoordigers van zestien culturele of artistieke organisaties. Bij de selectie van de organisaties werd rekening gehouden met verschillende parameters die de positie van de organisatie in het Brusselse culturele landschap beïnvloeden, zoals het type financiering, de grootte van de organisatie, de onderzochte discipline(s), de uitstraling (lokaal of internationaal) en of er infrastructuur is om een publiek te ontvangen. De meeste Brusselse culturele organisaties zouden zich op die manier moeten kunnen identificeren met één of meerdere elementen uit deze steekproef. 

Lijst van de ondervraagde organisaties:

 • Vaartkapoen / VK 
 • Globe Aroma 
 • Maison de la Création
 • Alerte Urbaine
 • Atelier Graphoui
 • Recyclart
 • BNA-BBOT
 • Passa Porta
 • Wiels
 • Flagey
 • Zinneke
 • Kunstenfestivaldesarts
 • La Monnaie / De Munt
 • Musée d'Ixelles / Museum van Elsene
 • Museum Kunst & Geschiedenis (KMKG-MRAH) 
 • CIVA

Vervolgens analyseerden de auteurs de interviews, onder begeleiding van een academische stuurgroep, bestaande uit Prof. Dr. Bas van Heur (VUB, Cosmopolis Centre for Urban Research), Prof. Dr. Maarten Liefooghe (VUB, SKAR, en vandaag UGent), Dr. Jean-Gilles Lowies (ULiège) en Dr. Jef Vlegels (VUB, Research Unit Data & Policy en UGent, department of Sociology and department of Applied mathematics, computer science and statistics).

Aanbevelingen voor de toekomst

Op basis van hun ervaring als coördinatrices van RAB/BKO en met behulp van de getuigenissen die ze onder de zestien bevraagde organisaties verzamelden, kregen Sophie Alexandre en Leen De Spiegelaere inzicht in de manier waarop elke organisatie t.o.v. de institutionele complexiteit, de socio-economische en culturele Brusselse realiteiten staat en wat de impact is van die verschillende parameters op uiteenlopende aspecten zoals de organisatiestructuur, financiële middelen, de artistieke visie, de relatie met het publiek en het beheer van personeel en infrastructuur. 

Het eerste deel van de publicatie Creatief met CHAOS créatif vormt dus een observatie en analyse van de stand van zaken op het moment waarop de interviews afgenomen werden (2016-2018). 

In het meer analytische en vooruitblikkende tweede deel worden de belangrijkste uitdagingen geïdentificeerd en worden er aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

De publicatie wordt visueel aangevuld door foto's uit het boek Belgian Solutions van David Helbich


Inhoudstafel

 • Voorwoord
 • Brussel maakt het bont
 • Een versplinterd beleid
 • Methodologie

VANDAAG

 • Organisaties en structuren
 • Financiële middelen
 • Artistiek project
 • Publiekswerking 
 • Publiekscommunicatie en taal
 • Personeelsbeleid
 • Infrastructuur

EN MORGEN?

 • 1. Kennisdeling en kruisbestuiving 
 • 2. Ondersteuning van meertaligheid 
 • 3. Kennis en diversificatie van het publiek 
 • 4. Erkenning door overheden van ‘Brussels’ statuut
 • Tot slot: fragiele vrijheid
 • Een nieuw cultuurplan voor Brussel

Het Brussels Kunstenoverleg wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Le Réseau des Arts à Bruxelles est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission Communautaire Française (COCOF) et la Région de Bruxelles-Capitale.


Ontdek de publicatie hier in pdf!