Cahier - Interact # 5: Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop

Het vijfde Cahier - Interact probeert inzicht te geven in de manier waarop het cultuurbeleid gestructureerd is in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. We openen het dit Cahier - Interact met een overzicht van de verschillende niveaus die bevoegdheden voor Cultuur hebben. Daarna legt Laurence Jenard (ex-directrice Recyclart en voorzitster RAB) uit hoe een multidisciplinaire organisatie als Recyclart omgaat met de verschillende niveaus die in Brussel bevoegdheden rond cultuur hebben. In het artikel Cultuurpolitieke structuren en regelgeving in Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, focussen we op het cultuurbeleid in de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de manieren waarop ze gestructureerd zijn, en de gevolgen die die structuren hebben in Brussel. Een aantal sectoren (Jeugd en Onderwijs) die ook nauwe banden onderhouden met de cultuursector komen ook aan bod. Daarnaast hebben we ook een volledig hoofdstuk gewijd aan hoe Vlaanderen en de Franse Gemeenschap thema’s als interculturaliteit, culturele diversiteit en participatie behandelen. Het Cahier wordt afgesloten met een beschouwend interview met Ruth Collier en Ilke Adam, die vanuit hun eigen achtergrond een goed zicht hebben op het cultuurbeleid, het beleid rond interculturaliteit, diversiteit en participatie in de Vlaamse en in de Franse Gemeenschap én op de situatie in Brussel.
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 5 FR >>>
Cahier Interact 5 NL >>>