Cahier - Interact # 4: Diversiteit werkt. Over initiatieven die diversiteit brengen in de Brusselse culturele sector.

In het vierde Cahier - Interact staat de samenwerking tussen de culturele sector en de sector van de werkgelegenheid centraal.
Het Cahier opent met een beschouwende inleiding van Mark Trullemans (Coördinator Cel diversiteit, Actiris), waarin hij een stand van zaken opmaakt van de stappen die tot op heden ondernomen zijn tot het diverser maken van het personeelsbestand. Hij stelt vast dat sensibiliseringscampagnes en diversiteitsplannen allerhande te weinig effect hebben gehad.
Hij vergelijkt het diversiteitsbeleid met het anti-rokenbeleid en houdt een vurig pleidooi voor meer wetgeving en dwingende maatregelen omtrent diversiteit en tewerkstelling.
Daarna volgen vier praktijkvoorbeelden van organisaties die elk op hun manier de culturele sector aanwenden om werkzoekenden toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. De Pianofabriek richt al jaren lang een opleiding tot assistent-podiumtechnicus in, en heeft daar ook specifieke aandacht voor niet-Nederlandstaligen. De Régie Mobile pour la Culture is een tewerkstellingsprogramma die werkzoekenden de mogelijkheid beidt twee jaar lang praktijkervaring op te doen in de technische ploeg van een culturele instelling. Recyclart werkt op een soortgelijke manier, maar gaat breder dan enkel de culturele sector door werkzoekenden een job in de keuken, de bar, de schrijnwerkerij, de metaalwerkplaats en het gebouwbeheer aan te bieden. ART2WORK ten slotte, wil jonge werkzoekenden via korte opdrachten in culturele instellingen laten inzien wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt.Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) vertegenwoordigen samen meer dan 160 Brusselse kunstenorganisaties. BKO/RAB maken ontmoeting en uitwisseling mogelijk tussen de ledenorganisaties rond actuele thema’s. Daarnaast verlenen ze advies en informatie over de culturele sector in relatie tot Brussel en ondersteunen ze gezamenlijke projecten die inspelen op vragen en noden van de kunstensector.

Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie- en educatie) ontwikkelden BKO/RAB daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier Interact 4 FR >>>
Cahier Interact 4 NL >>>