Thema: Tewerkstelling

Net zoals de andere sectoren, stelt de culturele sector heel wat mensen tewerk en zijn er hier heel wat uitdagingen aan verbonden: hoe goede werkomstandigheden creëren? Op welke manier de diversiteit van Brussel integreren? etc. 
RAB/BKO vindt het zeer belangrijk om een stabiele en eerlijke tewerkstellingsmethodiek te creëren voor werknemers binnen onze sector. Daarnaast pleit RAB/BKO voor een betere weerspiegeling van de Brusselse realiteit binnen de culturele sector, ook op het vlak van personeel. De netwerken willen de lidorganisaties stimuleren om hier verder op in te zetten en doen dit in samenwerking met partnerorganisaties zoals Cel Diversiteit / Actiris, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.

Documentatie

CRISP | Courrier hebdomadaire: "Syndicats et syndicalisme: perceptions et opinions" (par M. Swyngedouw, K. Abts, B. Meuleman)

De laatste Courrier hebdomadaire, "Syndicats et syndicalisme: perceptions et opinions" (par M. Swyngedouw, K. Abts, B. Meuleman) toont de resultaten van een enquête gevoerd door het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO) van de KU Leuven tussen oktober 2014 en juni 2015. De resultaten tonen op een nauwkeurige, genuanceerde en cijfermatige manier hoe Belgische burgers, wel al dan niet gesyndiceerd, staan tegenover syndicaten en syndicalisme .
Tewerkstelling
Nieuws

Actiris & Brussels Gewest | Nieuwe tewerkstellingsmaatregel voor Brusselse jongeren

In het kader van de verdere uitvoering van de Jongerengarantie, voert Actiris het inschakelingscontract in, een nieuwe maatregel voor de tewerkstelling van jongeren in Brussel. Dit inschakelingscontract doelt op de tewerkstelling voor een periode van 12 maanden van jongeren onder de 25 jaar die sinds 18 tot 24 maanden ingeschreven zijn bij Actiris en die gedurende deze periode maximaal 90 dagen hebben gewerkt. Dankzij deze overeenkomst krijgen jongeren de kans om een eerste werkervaring op te doen. Ook voor de werkgever is de maatregel bijzonder interessant, aangezien men op die manier een gedeeltelijk gesubsidieerde arbeidskracht kan inzetten. Wat is een inschakelingscontract? 
Tewerkstelling
10 11 12 13 14 15 16 17