Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

04 jul.

Brussels2030 | Summer Assembly

De allereerste Brussels2030 Summer Assembly is gepland van maandag 4 juli tot vrijdag 8 juli 2022. Beleef vijf prikkelende dagen boordevol keynotes, cocreatie labs, workshops, excursies, filmvertoningen, artistieke voorstellingen en veel meer. De Brussels2030 Summer Assembly biedt een open plek waar diverse stedelijke actoren elkaar kunnen inspireren en processen van samenwerking op gang kunnen trekken. Je bent ook van harte uitgenodigd op de openingsdrink op 4 juli in het Stadshuis.
Artistieke & culturele sector Samenwerking Stadsontwikkeling
1 2 3 4 5 6 7 8