Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Documentatie

Brussels Academy & BKO/RAB | Verslag | Les: Podiumkunsten in Brussel | 17 oktober 2014

Brussels Academy en BKO/RAB hebben in een lessenreeks een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kunstensector in Brussel sinds de jaren 70 en het culturele landschap dat dit opleverde. De derde les, op vrijdag 17 oktober, ging over de podiumkunsten in Brussel: theater, dans, muziek, street art, circus, cinema, literatuur, voor volwassenen en voor kinderen.Het verslag van de presentatie die BKO/RAB er gaven, kan je hieronder downloaden.
Artistieke & culturele sector
Documentatie

VVC & ACC | Solidariteit als antwoord op de besparingen in de culturele sector

Op 7 oktober kwamen meer dan 100 culturele centra uit beide taalgemeenschappen samen in het Brussels Parlement voor een ontmoetingsmoment georganiseerd door de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) en haar tegenhanger binnen de Franse gemeenschap, l’Association des Centres Culturels (ACC). Het onderwerp: Hoe gaan we in deze spannende tijden de uitdaging aan om toekomstige samenwerking te stimuleren?Naar aanleiding van deze ontmoeting schreven de twee verenigingen een open brief 'Solidariteit als antwoord op de besparingen in de culturele sector'. Die brief wordt afgesloten met de volgende woorden:Het ontmoetingsmoment van 7 oktober was van symbolisch belang voor de sector. We bevestigen onze solidariteit in deze moeilijke omstandigheden. Daarnaast vragen we aan het beleid om de toekomstige samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige culturele centra te erkennen en te honoreren.De volledige brief kan je hieronder downloaden.
Artistieke & culturele sector Samenwerking
Documentatie

Publicatie: Et si on partageait la culture? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur (Serge Saada)

Op basis van heel concrete voorbeelden uit zijn ervaring als vormingsmedewerker bij Culture du Coeur, geeft Serge Saada in het boek 'Et si on partageait la culture?' een rijke en vernieuwende blik op cultuurbemiddeling. Hij verdedigt daarbij de idee van het potentieel van de kijker, een kijker die de tijd krijgt om zichzelf vorm te geven, als iemand wiens eigen cultuur niet zal veroordeeld worden door de geïnstitutionaliseerde cultuur. Meer info >>>
Artistieke & culturele sector