Nieuws

Cultureel Samenwerkingsakkoord | Geselecteerde projecten 2016

In 2015 gaven Ministers Sven Gatz en Joëlle Milquet voor het eerst een concrete invulling aan het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap door de projectoproep Cultuur-culture te lanceren. De oproep wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, co-producties opzetten. Uit 94 aanvragen werden 22 projecten geselecteerd die gesteund zullen worden.
Beleid
27 28 29 30 31 32