Documentatie

Cultuurloket | Cultuur na corona | Vier sectorale rapporten

De coronacrisis was een moeilijke periode, maar ook een periode van reflectie en experiment. De Taskforce Relance Cultuur stuurde Cultuurloket met een aantal vragen het veld in. In samenwerking met de sectorale steunpunten werkte Cultuurloket vier sectorale rapporten uit, met een inventaris van vernieuwende praktijken die tijdens de coronacrisis versneld werden. 


Welke experimenten en innovaties vonden er plaats? Hoe heeft de sector zich aangepast? Wat hebben we daaruit geleerd? En hoe moet het morgen? Na corona? De Taskforce Relance Cultuur stuurde Cultuurloket met die vragen het veld in.

Cultuurloket werkte samen met de sectorale steunpunten deeltrajecten uit. Een voor de kunsten, samen met Kunstenpunt, Vi.be en Circuscentrum. Een voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, samen met Socius en een voor het erfgoed, samen met Faro. Op eigen initatief gaf De Federatie input vanuit de amateurkunsten.

Het resultaat? Vier sectorale rapporten met een inventaris van vernieuwende praktijken die tijdens de coronacrisis versneld werden. Telkens met de nadruk op drie pijlers:   

  • Nieuwe zakelijke modellen
  • Inhoudelijke innovaties
  • Nieuwe ideeën voor alternatieve publieksbenadering

Cultuurloket coördineerde de trajecten als cultuursectorbrede organisatie. Vanuit die rol beschrijven ze ook de observatie van tien overkoepelende thema’s en uitdagingen die ze zagen in de vier sectorale rapporten.

Artistieke & culturele sector Covid-19