Agenda

Cultuur, Jeugd en Media (Vlaamse Regering) | Sectormoment Cultuureducatie

Op woensdag 29 januari 2020 organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media het sectormoment cultuureducatie. Tijdens dit sectormoment staat de dialoog tussen het beleid en de cultuureducatieve sector centraal, meer bepaald de recente wijzigingen in het beleid met impact op het cultuureducatieve veld en het toekomstig beleid omtrent cultuureducatie.  

Daarnaast lanceert publiq, dat sinds 2019 Vitamine C (het netwerk rond cultuureducatie in de vrije tijd) onder de vleugels heeft genomen, zijn gloednieuwe publicatie. Joris Vergeyle, themachef cultuur VRT, is dagvoorzitter.


 • Meer informatie over de sessies >>>
 • Schrijf je in (t.e.m 20 janurari 2020) via het inschrijvingsformulier >>>

Voor wie ?

Het sectormoment richt zich in eerste instantie tot elke professional of vrijwilliger die binnen een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie van dichtbij of verderaf betrokken is bij de cultuureducatieve werking. Zowel de cultuureducatieve medewerkers als de directeurs en stafmedewerkers van sociaal-culturele organisaties, kunstenhuizen, cultureel-erfgoedorganisaties, cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken, … zijn meer dan welkom.  

Programma

 • 9 u. Onthaal 
 • 10 u. Welkom door Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, Jan Jambon
 • 10.15 u. Cultuur en cultuureducatie als motor voor maatschappelijk welzijn, gezondheid en innovatie 

Pier Luigi Sacco - professor culturele economie aan de IULM universiteit van Milaan en gastonderzoeker aan de Harvard Universiteit 

Pier Luigi Sacco geeft uitleg bij de mogelijkheden die de nieuwe Europese agenda voor cultuur biedt. Die agenda ziet cultuur als motor voor maatschappelijk welzijn, gezondheid en innovatie.  

 • 10.45 u. Muzikaal intermezzo 
 • 10.55 u. Het beleid omtrent cultuureducatie in Vlaanderen

Karen Jacobs, Veerle Keuppens en Ellen Hanssens - beleidsmedewerkers cultuureducatie Departement Cultuur, Jeugd en Media

Wat zijn de inspanningen en de plannen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media met betrekking tot cultuureducatie? Een stand van zaken en vooruitblik dienen zich aan. 

 • 11.25 u. Cultuureducatie in internationaal perspectief: het ‘arts and education programme’ van UNESCO 

Door Paola Leoncini Bartoli, directeur Cultural Policies and Development (UNESCO)

UNESCO is de VN-organisatie die werkt rond onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Zij ontwikkelt ideeën, stelt een agenda op gebaseerd op beleidsanalyse en monitoring, ontwikkelt normen en standaarden, stimuleert internationale samenwerking stimuleert en begeleidt beleidsontwikkeling en -uitvoering. Paola Leoncini Bartoli geeft uitleg over de roadmap cultuureducatie die door de entiteit werd opgemaakt en die binnenkort een update krijgt.

 • 12.00 u. Broodjeslunch 
 • 13 u. Parallelsessies: eerste keuzeblok

Sessie 1: Vernieuwd deeltijds kunstonderwijs 
Sessie 2: Gewijzigde eindtermen in het secundair onderwijs 
Sessie 3: Decreet bovenlokale cultuurwerking 
Sessie 4: Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten 

 • 13.55 u. Parallelsessies: tweede keuzeblok

Sessie 1: Vernieuwd deeltijds kunstonderwijs 
Sessie 2: Gewijzigde eindtermen in het secundair onderwijs 
Sessie 3: Workshop ‘Oefen jezelf in bovenlokaal denken’ 
Sessie 4: Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten 

 • 14.50 u. Muzikaal intermezzo  
 • 15.00 u. De werking van publiq m.b.t. cultuureducatie en de verhouding tot het Departement CJM

Barbara Struys (coördinator cultuureducatie bij publiq), Katelijne Morreel (directeur publieksontwikkeling bij publiq) en Karen Jacobs (beleidsmedewerker cultuureducatie Departement Cultuur, Jeugd, Media) 

Publiq wil inspiratie bieden, ontmoeting stimuleren en kennisdeling faciliteren rond cultuureducatie in de vrije tijd. publiq wil bovendien de brede cultuureducatieve sector laten meebouwen aan haar kenniswerking. Om dit mogelijk te maken en te zorgen dat meer spelers in het veld elkaar vinden, is er het netwerk Vitamine C. Barbara Struys en Katelijne Morreel lichten hun werking toe.  

Samen met Karen Jacobs, beleidsmedewerker cultuureducatie, wordt ook de verhouding tussen de werking van publiq/Vitamine C en het Departement CJM toegelicht. Met welke vragen en suggesties kan je bij wie terecht?  

 • 15.20 u. Lancering publicatie publiq: "Uit de schaduw. De ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen" 

Dubbelinterview van Tijs Vastesaeger (Doenker) en Deepak Mehta (Technopolis) door Evelyne Coussens 

Welke vragen liggen er voor de kunst- en cultuureducatie van de toekomst? Welke evoluties zijn er in wetenschapseducatie en kunnen we hier voor kunst- en cultuureducatie ook inspiratie uit halen? 

 • 15.55 u. Videoboodschap door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle 
 • 16.00 u. Receptie

Meer informatie over de sessies >>>

Schrijf je in (t.e.m 20 janurari 2020) via het inschrijvingsformulier >>>

Artistieke & culturele sector Beleid

Praktische info

29 jan. 2020

Woensdag 29/01/2020

9:00 - 16:30

Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, 1210 Brussel)